Poznań-Nottingham
Number Theory Day

13 May 2009
Adam Mickiewicz University
Poznań, Poland

Grzegorz Banaszak

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań, Poland